Oversikt biler

Regnr Type bil Aksler
JV 29463
Scania R580
6x4
XR 59655
Scania R560
6x2
JV18822 Scania R560 6x2
JV 20928
Scania R560 6x2
JV 21962 Scania R580 6x4
JV 21964 Scania R580 6x2
CV 80330
Scania R580 6x4
CV 84591 Scania R580 6x4
CV 88143
Scania R580
6x2
CV 91986
Scania R580
6x2

Oversikt hengere

Regnr Type henger Aksler Uttrekk i meter
RU 3695 Jumbo uttrekk semi 3 6,3 meter
CP 9554 Flat semi 3
LN 8195 Vegghenger 3
ES 6773
Uttrekk semi
3
5 meter
KA 4974 Uttrekk semi 3 7,5 meter
RX 8442 Vegghenger 3
XT 8857 Uttrekk semi 3 16,5 meter
KA 6760 Flat semi 3
BS 3930 Vegghenger 3
KA 6762 Jumbo uttrekk semi 3 6 meter
JK 6551 Uttrekk semi 3 16,5 meter
ES 6772
Uttrekk semi
3
6 meter
BX 7747
Vegghenger 3
CS 7542
Uttrekk semi
3
5 meter
BV 8784
Uttrekk semi
3 5 meter
CS 7546
Flat semi
3

CP 8979
Flat semi
3
CW 6303
Uttrekk semi
3
7,5 meter
HP 7626
 Flat semi
 3 Levert av  
mangadexmangadex